Warning: Use of undefined constant ‘4096M’ - assumed '‘4096M’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u0212784/public_html/wp-config.php on line 70
Üye Avantajları – Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Üye Avantajları

Üye Avantajları

ODA ÜYELİĞİNİN SUNDUĞU AVANTAJLAR
Odanın Hizmetleri :

1. Danışmanlık Hizmetleri : Ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyaçları olabilecek her çeşit bilgiyi müracaatları halinde kendilerine vermek, veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,

2. İstatistik Hizmetleri : Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içerisindeki iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kayıt etmek ve mümkün olan vasıtalarla yaymak,

3. Tanzim ve Tasdik Hizmetleri : Menşe şahadetnameleri, fatura suretlerinin tasdiki, rayiç fiyatların tasdiki, bilirkişi ve eksper raporları, kapasite raporları, iş makineleri tescil belgeleri, ihracat belgeleri (ATR, Menşe Şahadetnamesi, EUR.1), Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ile üye kimlik kartları, tahsis ve sarfiyat belgeleri vb.

4. Sosyal Hizmetler : Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen her türlü iş koluna ait fuar ve organizasyonların duyurularını yapmak, katılımcıları yönlendirmek, il ticaret ve sanayi hayatının gelişen teknolojiye uyumunu sağlamaya yardımcı olmak, ilin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimini sağlamak,

Yukarıda dört ana başlık altında görülen ve çeşitli kanunlarla çerçevesi çizilen diğer bir çok hizmetten, başta üyelerimiz olmak üzere toplumun her kesimi yazılı veya sözlü müracaatlarıyla yararlanma hakkına sahiptir. Bunun dışında üyelerimiz meslek kollarıyla ilgili her türlü sorunlarına Meslek Komiteleri aracılığı ile çözüm arama hakkına sahiptir.

“Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.”
Üyelerimiz Odamızın tüm hizmetlerinden faydalanabilir. Bu hizmetler;

· Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,

· Odamız yayınlarından faydalanma,

· Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,

· İhracatçıların menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,

· İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb’nin suret onayları,

· İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği’ne gönderilmesi,

· İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,

· Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,

· İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri,

· Gayrımenkul ve menkul değerlerin rayiç tesbiti,

· Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,

· Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,

· Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,

· Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,

· Türkiye’nin birçok yerindeki otel,sağlık kuruluşları ve otobüs şirkelerinden indirimli yararlanma imkanı,

· Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,

© 2012 - 2023 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası