Warning: Use of undefined constant ‘4096M’ - assumed '‘4096M’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u0212784/public_html/wp-config.php on line 70
TSE – Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

TSE

27 Şubat 2021 - In Hizmetlerimiz
Türk Standardları Enstitüsü Kahramanmaraş Temsilciliğinde

 TSE Belgesi

 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Yenileme Müracaatı

 Standard Satış

 Başvuru Formu ve Müracaat Kabül işlemleri yapılmaktadır.

Tel: 0 344 235 29 70
Faks: 0 344 235 29 71

TSE’nin KURULUŞU

Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE’dir. Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk Standardları Enstitüsü’nün izni olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz. Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standardlar Türk Standardı adını alır. Bu standardlar ihtiyari olup, standardın ilgili olduğu bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için Türk Standardı olması şarttır. Mecburi kılınan standardlar Resmi Gazete’de yayımlanır.

TSE’nin GÖREVLERİ

Türk Standardları Enstitüsü’nün görevleri şunlardır :

 • Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.
 • Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standardları tetkik etmek ve uygun bulduğu takdirde Türk Standardları olarak kabul etmek.
 • Kabul edilen standardları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak.
 • Kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine standardları veya projelerini hazırlamak ve görüş bildirmek.
 • Standardlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standard kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliği yapmak.
 • Üniversiteler ve diğer bilimsel ve teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayım yapmak, ulusal ve uluslararası standardlardan arşivler oluşturmak ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak.
 • Standardlarla ilgili araştırma yapmak ve ihtiyari standardların uygulanmasını kontrol etmek için laboratuvarlar kurmak, kamu sektörü veya özel sektörün isteyeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek.
 • Yurtta standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu amaçla kurslar açmak ve seminerler düzenlemek.
 • Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek çalışmalar yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek.
 • Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak.

Türk Standardları Enstitüsü’nün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi Genel Kurul’ca kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur.

MİSYONU

Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamaktır.

VİZYON

Hizmetlerimizde; ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olmak.

STANDARDİZASYONUN SAĞLADIĞI FAYDALAR ;
ÜRETİCİYE FAYDALARI
 • Üretimin belirli plan ve programlara göre yapılmasına yardımcı olur.
 • Uygun kalite ve seri imalata imkan sağlar.
 • Kayıp ve artıkları asgariye indirir.
 • Verimliliği ve hasılayı arttırır.
 • Depolamayı ve taşımayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sağlar.
 • Maliyeti düşürür.
EKONOMİYE FAYDALARI
 • Kaliteyi teşvik eder, kalite seviyesi düşük üretimle meydana gelecek emek, zaman ve hammadde israfını ortadan kaldırır.
 • Sanayii belirli hedeflere yöneltir. Üretimde kalitenin gelişmesine yardımcı olur.
 • Ekonomide arz ve talebin dengelenmesinde yardımcı olur.
 • Yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırır.
 • İhracatta ve ithalatta üstünlük sağlar.
 • Yan sanayi dallarının kurulması ve gelişmesine yardımcı olur.
 • Rekabeti geliştirir.
 • Kötü malı piyasadan siler.
TÜKETİCİYE FAYDALARI
 • Can ve mal güvenliğini korur.
 • Karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar.
 • Fiyat ve kalite yönünden aldanmalarını önler.
 • Ucuzluğa yol açar.
 • Ruh sağlığını korur, stresi önler.
 • Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar.

Yorum Bırakın

© 2012 - 2023 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası