Warning: Use of undefined constant ‘4096M’ - assumed '‘4096M’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u0212784/public_html/wp-config.php on line 70
Kalite Politikamız – Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

MİSYONUMUZ
 •     İş dünyasının sesi olarak Kahramanmaraş’ta ekonomik refahın ve yaşam kalitesinin artırılması için hizmet etmek.
VİZYONUMUZ
 • Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin en güçlü üretim merkezlerinden birisi haline getirmek hedefiyle, üyelerimize maksimum değer sağlayarak Kahramanmaraş tüccar ve sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde itici güç oluşturmak.
TEMEL DEĞERLERİMİZ

Tüm çalışmalarımızda üyelerimize ve kamuoyuna;, gözeteceği temel değerler şunlardır:

 • Tüm taraflara eşit mesafede, ayrımcılık yapmadan TARAFSIZ kalmak,
 • ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİR olmak,
 • Tüm öneri, talep ve şikayetlere DUYARLI olmak
 • KATILIMCI bir yaklaşım sergilemek
 • İlgili ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla yakın İŞBİRLİĞİ ve DAYANIŞMA içinde çalışmak,
 • ÜYE ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI ile çalışmak
 • ETKİN, HIZLI ve KALİTELİ HİZMET vermek
 • Üyelerimizle SAĞLIKLI İLETİŞİM kurarak oda-üye bütünleşmesini sağlamak
 • Tüm sektörlerde ÇEVREYE SAYGILI, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek
 • GÜLER YÜZLÜ hizmet sunmak
 • Hizmetlerimizi; ZAMANINDA ve DOĞRU olarak sunmak
KALİTE POLİTİKAMIZ

Tüm çalışanları ile birlikte üyelerimizin, kuruluş kanunumuz çerçevesindeki her türlü isteklerini beklentilerinin de üzerinde karşılayarak, Kalite Sistemi yapısını ve etkin işleyişini iyileştirerek, memnuniyetini sürekli arttırmaktır.

HABERLEŞME POLİTİKASI

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın haberleşme politikası; şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına en çok katkıyı sağlamak üzere, sürdürülebilir büyüme ve sektörel katma değer ve ürün çeşitliliği ile uluslararasılaşma ve rekabet edebilirliği artıracak bilgi ve görüşlerin paylaşımını, haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleştirmek ve üyelerimizin, paydaş kurum ve kuruluşların ve halkın iletişimini sağlıklı, zamanında ve doğru bilgilerle sağlamaktır.”

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI OLARAK MİSYON, VİZYON VE İLKELERİMİZ ÇERÇEVESİNDE TAKİP ETMEYİ TAAHHÜT ETTİĞİMİZ POLİTİKALARIMIZ AŞAĞIDADIR
Yönetim Politikamız;

Toplam kalite yönetim felsefesini benimsemiş, öğrenen ve gelişen bir organizasyon olarak, faaliyetlerinde üye odaklı olmayı, hizmet standartlarını geliştirmeyi, hizmetlerini etkin ve verimli üretmeyi, paydaşlarına değer yaratmayı, katılımcı, yaratıcı ve yeniliklere açık olmayı taahhüt eder.

Kurumsal İtibarın Yönetimi Politikamız;

Tüm faaliyetlerinde kurumsal yönetişim anlayışı ile paydaşlarının ve toplumun beklentilerini karşılamaya özen gösterir.
KMTSO, benimsediği kurumsal ilkeler, kendisine duyulan güven, açıklık, iş ve toplum etiği yaklaşımı ile iletişim kalitesini korumayı, geliştirmeyi ve hedef kitlelerinde oluşturduğu olumlu algıyı önemser, izler ve uygulamalarına yansıtır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinden etkilenebilecek tüm paydaşlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, gerekli tüm önlemleri alır ve uygular.

Sosyal Sorumluluk Politikamız;

Tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket etmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda hizmet kalitesini artırırken çevresel duyarlılığı ve içinde bulunduğu toplumun beklentilerini ön planda tutar ve destekler.

Üye İlişkileri Politikamız;

Çözüm odaklılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda üye ilişkilerini yönetir. Üyelerinin iletişim gereksinimlerini belirler ve yönetir.
KMTSO, üyelerinin şikâyet, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak üye odaklı yaklaşımın takip edildiği bir üye memnuniyet sistemini taahhüt eder.

İnsan Kaynakları Politikamız;

Misyon ve vizyonunun çalışanlarının etkin katkısı ile gerçekleşeceği inancıyla, insan kaynağını planlamak, uygun işe uygun kişiyi seçerek işe almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarını yürütmek, kariyer gelişimini sağlamak, motivasyonu artırarak çalışan bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu İnsan Kaynakları uygulamalarını benimser. Uygulamaların etkililiğine yönelik olarak birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi güvence altına alır.

Tanıtım Politikamız;

Misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda vermekte olduğu ve vermeyi planladığı hizmetlerini uygun kanallardan tanıtır. Hizmet kalitesini yükselterek üye sayısını arttırmayı benimser.

Bilgi Yönetimi Politikamız;

Güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde etkin kullanmak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alır, üyelerine ait bilginin güvenliğini sağlar, teknolojiyi yakından izler, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilerle iş süreçlerini donatır.

Mali Kaynakların Yönetimi Politikamız;

Stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirir, mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetir.

Tedarik Yönetimi Politikamız;

Hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını; geçerli olan yasa ve yönetmeliklere uygun hareket eden, çevreye duyarlı ve üye odaklı hizmet yaklaşımını benimsemiş, ilk elden, yetkili ve yerel tedarikçilerden sağlar. Bu tedarikçilerle sürdürülebilir işbirliklerinin kurulmasını ve performanslarının geliştirilmesini hedefler.

Sabit Varlıkların Yönetimi Politikamız;

Sabit varlıklarını güvenli, çevreye duyarlı ve uzun ömürlü kullanmak amacıyla; gerekli olan bakım, onarım, temizlik, sigorta, güvenlik hizmetlerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olacak şekilde, konusunda uzman tedarikçiler ile işbirliği yaparak etkin şekilde sağlar ve gerektiğinde elden çıkarılacak sabit varlıkları eğitim amacına yönelik hibe eder.

İşbirliği Politikamız;

Stratejilerle uyumlu olarak, karşılıklı saygı, açıklık ve güvene dayalı, sonuç odaklı, ortak yarar sağlamayı amaçlayan sürdürülebilir işbirliklerinin kurulması esastır.

Mustafa BULUNTU
Yönetim Kurulu Başkanı
 

© 2012 - 2023 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası