Warning: Use of undefined constant ‘4096M’ - assumed '‘4096M’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u0212784/public_html/wp-config.php on line 70
Güncel Mevzuatlar – Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Güncel Mevzuatlar

Güncel Mevzuatlar

Sıra

R.G. Tarihi

R.G. No

Başlık/Özet

1.

18.09.2021

31602

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine eklenen geçici maddeyle (07.130), (07.134), (07.225), (07.226) ve (07.231) FL numaralı aroma verici maddelerin gıdalarda kullanımı, piyasaya arzı ve ithalatına kısıtlamalar getirildi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210918-1.htm

2.

17.09.2021

 

Genelge No: 2021/23 (İşlenmiş Kıymetli Maden İhracatında Ayar Raporu)
İşlenmiş kıymetli madenlerin 1000 rejim kodlu kati ihracat işlemlerinde gümrük idarelerince ayar raporu aranması zorunluluğu bulunmadığı hk.

 

3.

11.09.2021

31595

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)
4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları hk

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210911-3.htm

4.

10.09.2021

 

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 10.09.2021 tarihli ve 67136526 sayılı yazısı (Hurda Metal İthalatı)
Antrepolarda hurda metal ve atık ithalatında devir işleminin yapılmaması hk.

​​​​​​​Hurda Metal İthalatı

Sıra

R.G. Tarihi

R.G. No

Başlık/Özet

1.

11.09.2021

31595

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)
4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları hk.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210911-3.htm

Sıra

R.G. Tarihi

R.G. No

Başlık/Özet

1.

10.09.2021

31594

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42)
Malezya menşeli/çıkışlı 4011 tarifesinde sınıflandırılan ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler) ithalatında için damping soruşturması açılması ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar 2017/33 sayılı Tebliğ ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarında (CIF %60) teminat alınmasına karar verilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210910-6.htm

2.

10.09.2021

31594

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Başvuru esasları başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle; Tıbbi cihaz satış merkezi olarak yetkilendirilmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden başvuru sırasında imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi aranacaktır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210910-3.htm

3.

10.09.2021

31594

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmeliğin Başvuru esasları başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle; Uygunluk değerlendirme kuruluşunun test, kontrol ve kalibrasyon hizmetlerini yapmak üzere yetki belgesi almak için başvurusunda imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi aranacaktır; ayrıca 3 üncü maddesinde yer alan bu mevzuatın dayanağı olan mevzuatlar da değiştirilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210910-4.htm

4.

8.09.2021

31592

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)
Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf) ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen askıya alınması hk.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210908-2.htm

5.

8.09.2021

31592

Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4482)
İzmir ili Bergama ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Karar eki kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edilmiş ve Batı Anadolu Serbest Bölgesini kurup işletmek üzere, BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ yetkili kılınmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210908-6.pdf

Sıra

R.G. Tarihi

R.G. No

Başlık/Özet

1.

4.09.2021

31588

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43)
Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr ı geçen dokunmamış mensucat ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr ı geçen deri taklitleri tanımlı koagüle suni deri ithalatı için damping soruşturması açılması ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar 2021/18 sayılı Tebliğ ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarında (1,9 ABD Doları/Kg) teminat alınmasına karar verilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-20.htm

2.

4.09.2021

31588

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/7)
2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Klinker (2523.10.00.00.00), Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00), Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11) ve Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00) eklenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-19.htm

3.

2.09.2021

31586

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.(Tanımlar, Genel esaslar, Yetkili alıcının sorumlulukları, Yenileme merkezinin sorumlulukları başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı ve Bilgilendirme yükümlülüğü başlıklı yeni bir madde eklendi)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-2.htm

4.

2.09.2021

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.09.2021 tarihli 66877253 sayılı yazısı (Fazla Mesai Sistemi (Borcunu Ödemeyen Firmalar))
Bilge sisteminde kayıtlı bulunan fazla mesai borçlarının en geç 30.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmekte olup ödeme yapmayan BİLGE kullanıcı kodu sahibi yükümlülerin söz konusu kullanıcı kodlarına bloke konulacaktır.

Ek:Fazla Mesai Sistemi (Borcunu Ödemeyen Firmalar)

Sıra

R.G. Tarihi

R.G. No

Başlık/Özet

1.

26.08.2021

31580

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/14) ile İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı, Tebliğ eki Ek-1 de bildirilen 5407 gtp i altında yer alan sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar) ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gtp altında sınıflandırılan sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde, Tebliğde belirtilen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210826-3.htm

2.

26.08.2021

 

Genelge No: 2021/21 (ATA Karnesi Kapsamındaki Eşyanın Yeniden İhracı)
ATA Karnesi kapsamındaki eşyanın yeniden ihracı ile ilgili 2011/26 sayılı genelgede yapılan değişiklik ile; ATA Karnesi kapsamında kısım kısım yapılan geçici ithalatların aynı gümrük idaresinden yapılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

​​​​​​​ATA Karnesi kapsamındaki eşyanın yeniden ihracı ile ilgili genelge

Sıra

R.G. Tarihi

R.G. No

Başlık/Özet

1.

26.08.2021

31580

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210826-3.htm

2.

25.08.2021

31579

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4417)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının onaylanması hk.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210825-2.pdf

3.

24.08.2021

31578

Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4412)
5503.20.00.00.00 pozisyonunda sınıflandırılan polyester elyaf ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır. (23/9/2021 – 22/9/2024)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210824-6.htm

4.

24.08.2021

31578

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)
5503.20.00.00.00 gtipli polyester elyaf ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması, ek mali yükümlülüğün Tebliğde yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesi, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210824-6.htm

5.

23.08.2021

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.08.2021 tarihli 66591994 sayılı yazısı (235/4-C Kapsamındaki Yapılandırma Talepleri Hk )
235/4-C Kapsamındaki Yapılandırma Talepleri Hk 

Gümrükler Yapılandırma  Yazı 

Sıra

R.G. Tarihi

R.G. No

Başlık/Özet

4.

20.08.2021

31574

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/35)
2021/9 sayılı CE tebliğinde yapılan değişiklik ile Bulaşık Makinaları, Çamaşır/Kurutmalı Çamaşır Makinaları, Televizyonlar, Buzdolabı/Derin Dondurucular ECO-DESIGN ve ENERJİ ETİKETLEMESİ yönetmelikleri kapsamında da denetime tabi tutulacak (Yürürlük tarihi: 2010. 2021); 8504.40.84.90.00 ve 8504.40.88.90.00 GTİPlerde bulunan eşyanın motorlu kara taşıtlarında kullanılanları CE-TAREKS kapsamından çıkartıldı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210820-5.htm

5.

20.08.2021

31574

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37)
KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV. KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR/E. ÖZEL ESASLAR başlıklı bölümüne, 15.3/6/2021 Tarihli ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu başlıklı bölüm eklenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210820-3.htm

6.

20.08.2021

31574

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)
3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, oktametilsiklotetrasiloksan, epsilon-kaprolakton, doğal reçine,titanyum oksit, katalizör, nikel-metal hidrit akümülatörler, batarya, lityum iyon/iyonlu akümülatörler, led diyotlu baskılı devre kartları ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210820-4.htm

8.

20.08.2021

31574

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8)
4393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar) çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210820-8.htm

9.

20.08.2021

31574

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/8)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1-M Sayılı Genelgesinin 1 inci maddesinde bildirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan dövizlere Güney Kore Wonu (KRW) eklenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210820-2.pdf

1.

14.08.2021

31568

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4377)
01 Ekim 2019 tarihinde Ankara da imzalanan ve 7300 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması onaylanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210814-1.pdf

2.

11.08.2021

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.08.2021 tarihli 66269357 sayılı yazısı (Elleçleme)
Gümrük gözetimi altında tutulan geçici depolama yerinde bulunan ihracat eşyasının gözetim memuru gözetiminde etiketleme yapılmak üzere, elleçleme başvurularının gümrük idarelerince liman işletmesine talimat verilerek karşılanması hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğü elleçleme yazısı

3.

10.08.2021

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.08.2021 tarihli 66241423 sayılı yazısı (2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli)
2022 yılı TGTC ne yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların gerekçeleriyle birlikte 31.10.2021 tarihine kadar Ticaret bakanlığına gönderilmesi hk.

3-Türk Gümrük tarfe cetveli

4.

7.08.2021

31561

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4363)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmanın yanı sıra piyasa ekonomisi çerçevesinde iki ülke arasında, üçüncü ülkelere/ülkelerden ve toprakları üzerinden transit olarak gerçekleşen karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi hk.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210807-4.pdf

5.

6.08.2021

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.08.2021 tarihli 65774218 sayılı yazısı ( 4191 Sayılı Karar hk.)
Teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatların gümrük vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanmayacağı hk

5-Teşvik Belgesi Gümrükler Genel Müdürlüğü

6.

6.08.2021

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.08.2021 tarihli 66165223 sayılı yazısı (2013/28 Sayılı Genelge Kapsamında Düzenlemeler)
Gemilere verilen ihrakiyeye yönelik olarak düzenlenen ihracat beyannamelerinde, İhracatçı Birliği Onay Kodunun istenmemesi için, beyannamenin kalem ekranında 77-Kumanya ve ihrakiye işlemleri-normal usul özellik kodunun seçilmesi gerektiği hk.

6 -Genelge kapsamında düzenleme  yazısı Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sıra

R.G.Tarihi

R.G.No

Başlık/Özet

1.

6.08.2021

31560

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/6)
96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinden (27-32 nci sıralar) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler, tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivenler çıkartılmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210806-17.htm

2.

5.08.2021

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 66041248 sayılı yazısı (01.07.2021 Tarihli ve 65241409 Sayılı Yazınız)
İlave gümrük vergisine tabi ve Türkiye nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olup A.TR Dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmek istenen eşyadan mezkur verginin tahsil edilmemesi için yükümlülerce tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ile eşyanın tercihli menşeinin tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü EK 2

 

3.

4.08.2021

 

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 04.08.2021 tarihli ve 66057778 sayılı yazısı (Fire ve Kullanım Oranları)
Fire ve Kullanım Oranları hk.

Fire ve kullanım oranları EK 3

Sıra

R.G.Tarihi

R.G.No

Başlık/Özet

1.

3.08.2021

31557

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır (1/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 3/8/2021 tarihinde yürürlüğe girer).

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210803-2.htm

2.

3.08.2021

31557

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği kapsamına alınmıştır (1/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 3/8/2021 tarihinde yürürlüğe girer).

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210803-3.htm

4.

1.08.2021

31555

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Atık taşıma firma lisansı başvurusunda istenen belgelerde imza sirküleri aranmayacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210801-14.htm

 

 

© 2012 - 2023 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası