Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
EnglishTurkish

DUYURU: Rusya ve Ukrayna’dan İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, halihazırda ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin işlemler; “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1567 sayılı Kanun”, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar”, söz konusu Karara İlişkin “2018-32/48 sayılı Tebliğ” ve “TCMB İhracat Genelgesi” kapsamında yürütülmektedir.

Sözü edilen düzenlemelere göre, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur. Bununla birlikte, 03.01.2022 tarihi itibariyle İBKB’ye (İhracat Bedeli Kabul Belgesi) veya DAB’a (Döviz Alım Belgesi) bağlanan ihracat bedellerinin %25’inin İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması, söz konusu bedellerin de bankaca Merkez Bankası tarafından işlem günü için geçerli olduğu ilan edilen döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılması ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılması gerekmektedir.

Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın  “07.04.2022 tarihli Talimatı” ile TCMB İhracat Genelgesi’ne aşağıda belirtilen  geçici 1. madde eklenmiştir:
“(1) Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkündür.”

Yapılan düzenleme ile Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinden kaynaklanan bedeller döviz cinsinden beyan edilmiş olsalar dahi bankalar tarafından Türk Lirası olarak da kabulleri yapılabilecek, söz konusu bedeller (gümrük beyannamesi, fatura ve satış sözleşmesi gibi belgeler üzerinde) yabancı para cinsinden beyan edilmiş olsalar bile Türk Lirası olarak yurda getirilebilecektir. Anılan durumda İhracat Bedeli Kabul Belgesi’ne bağlanacak bir tutar da söz konusu olmadığından, ihracat bedelinin %25’inin TCMB’ye satışına ilişkin bir zorunluluk da olmayacaktır.

İhracat Genelgesi’nin güncel haline ekte ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla

Yılmaz ÜLKER
Genel Sekreter V.

Ek :  İhracat Genelgesi

Previous 2022 Mayıs Ayı Ekonomi Bültenimiz