Ticaret Bakanlığı'ndan Çek Düzenlemesi Hakkında

30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 15 inci maddesi ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Geçici 3 üncü Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; 1/6/ 2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği düzenlenmiştir.


Düzenleme hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Basın Duyuru aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.


https://ticaret.gov.tr/haberler/basin-duyurusu

Duyurular sayfasına dön