Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
EnglishTurkish

Tic. Sicil

Tic. Sicil

Explore Our Goverment
Departments

We are offering the following information's about us that what we actually.

Sicil Müdürlüğü Görevleri

TICARET SICILI İŞLEMLERI ILE İLGILI AÇIKLAMA VE TANIMLAR Ticaret Sicil Memurluklarının Ticaret ve Sanayi Odalarına Devri 27.06.1995 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 559 sayılı TTK’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına […]
Read More

Mersis

MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) İnternet Adresi: https://mersis.gtb.gov.tr MERSİS NEDİR Yüksek Planlama Kurulunun 12.07.2006 tarih ve 2006/38/ sayılı kararı ile 28.07.2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Bilgi Toplumu Stratejisi […]
Read More

Sicilden Alınacak Belgeler

111.MADDE BELGESİ DİLEKÇESİ : İndir FİRMA DURUM BELGESİ DİLEKÇESİ : İndir İFLAS VE KONKORDATO DİLEKÇESİ : İndir SİCİL TASDİKNAMESİ DİLEKÇESİ : İndir HAZİRUN CETVELİ İSTENMESİ DİLEKÇESİ : İndir
Read More

İstenen Evraklar – Tür Değişikliği

ŞAHISTAN ŞİRKETE DÖNÜŞME Genel Bilgi: – Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kıyas yoluyla uygulanır. -Tür değişikliğinde anasözleşmenin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde yazılması […]
Read More

İstenen Evraklar – Birleşme

GENEL BILGI: Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşme sözleşmesi 141 inci maddenin ikinci fıkrası anlamında ayrılma […]
Read More

İstenen Evraklar – Bölünme

GENEL BİLGİ: Bölünme iki türde yapılmaktadır. 1) Tam Bölünme: Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler. […]
Read More

İstenen Evraklar – Kooperatif

* Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde 01.01.2015 tarihi itibariyle tüm tescil işlemlerinde MERSİS programına geçiş yapılmıştır. Tescil yaptıracak üyelerimizin öncelikle tsm46@hotmail.com adresine işlemleri ile ilgili tüm kararlarını inceleme yapılması için mail atarak […]
Read More

İstenen Evraklar – Anonim Şirketi

* Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde 01.01.2015 tarihi itibariyle tüm tescil işlemlerinde MERSİS programına geçiş yapılmıştır. Tescil yaptıracak üyelerimizin öncelikle tsm46@hotmail.com adresine işlemleri ile ilgili tüm kararlarını inceleme yapılması için mail atarak […]
Read More

İstenen Evraklar – Limited ŞTİ.

[popup_cookie name=”popmake-98505″ expires=”1 month”] [popup_cookie name=”TSM MÜRACAT” expires=”1 month”] * Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde 01.01.2015 tarihi itibariyle tüm tescil işlemlerinde MERSİS programına geçiş yapılmıştır. Tescil yaptıracak üyelerimizin öncelikle tsm46@hotmail.comadresine işlemleri ile ilgili […]
Read More