* Ticaret Sicili Memurluğumuzda işlem yaptıracak tüzel kişilerin, ana sözleşme, tadil tasarısı veya alınan kararları Word dosyası formatında tsm46@hotmail.com adresine mail atmaları ve Memurluğumuzdan randevu almaları gerekmektedir.

Sicil işlemleri için gereken tüm işlemlerin listesini, örnek evraklarını ve doldurulmaya hazır boş MS-Word belgelerini bulabilirsiniz.

YENİ KAYIT

1. Mersis Kayıt Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ (tescil öncesi mersis sisteminden gerçek kişi kuruluş başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır)
2.Maliye Kaydı (Gelir Vergisi Levhası Fotokopisi)
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 Adet)
4. Müdürlüğümüze kayıt olmak için Noterden Ünvanlı Tescil Talepnamesi(Başvurudan en fazla 15 gün öncesinde alınmış olması gerekmektedir) (1 Adet Asıl + 1 Adet Fotokopi) (NOT: Mersis başvurusu yapıldıktan sonra vergi levhası ile müdürlüğümüze gelinerek mersise girilen bilgilerin kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Çünkü noter tescil talepnamesi yerine mersisten aldığı çıktıya onay yapmaktadır.)
5. Aşağıdaki Şubelerden Herhangi Birine, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Hesabına İlan Ücreti Yatırılıp, 2 Adet Dekont Alınacak.
6. Aslanbey Vergi Dairesine Yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu
7. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında yatırılacaktır.

*Kayıt için şahsın kendisi veya şahıs adına kuruluş işlemlerine özgü veya genel vekaletnameye sahip kişi de başvuruda bulunabilir. Bu durumda yapılacak başvurularda yukarıdaki evraklara ek olarak 1 adet vekaletname fotokopisinin de müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

*Kayıt için başvuran şahıs 18 YAŞINDAN KÜÇÜK İSE; TESCİL TALEPNAMESİ ANNE BABA ADINA ÇIKARTILACAK. NOTERDEN TEMSİLNAME YAPTIRILACAK (ANNE VEYA BABA ADINA). İŞLEM ESNASINDA TESCİL EVRAKLARINA ANNE VE BABA BİRLİKTE İMZA EDECEK. ANNE VEYA BABADAN BİRİ HAYATTA DEĞİLSE VEFAT ETTİĞİNİ GÖSTERİR BELGE GETİRİLECEK. BOŞANMA VAR İSE VELAYETLE İLGİLİ MAHKEME KARARI FOTOKOPİSİ TEMSİLNAME DÜZENLENDİĞİ İÇİN KİŞİ BAŞINA TEMSİL HARCI DA YATIRILACAK.

DEĞİŞİKLİK

1. Değişiklik Dilekçesi (değişiklik tescili için Şahsın kendisi Veya Vekaleti Olan kişinin müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.)
2. Unvan Değişikliği Varsa Noterden Ünvanlı Tescil Talepnamesi (1 Asıl + 1 Fotokopi) (tescil talepnamesinin Başvurudan en fazla 15 gün öncesinde alınmış olması gerekmektedir)
NOT:Unvan Kullanılmayacak İse Tescil Talepnamesinde Unvan Kısmı Yazılmayacak. Unvan kullanılacak ise tescil öncesi Müdürlüğümüzden sorgulamasının yaptırılması gerekmektedir.)
3. İş konusu değişecekse veya mevcut iş konusuna yeni bir iş konusu eklenecekse ve unvan kullanılıyorsa; unvan değişikliğininde tescili gerekmektedir.)
“örn:Serinkaya inşaat” ünvanı kullanılırken tekstil iş konusu da eklenecekse ;ünvanı “serinkaya inşaat tekstil” şeklinde tescil talepnamesi noterden düzenlenecek.(kullanılması düşünülen yeni ticaret ünvanının da tescil öncesi müdürlüğümüz tarafından sorgulanması gerekmektedir.)
4. Adres Değişikliği Varsa Taahhütname (1 Asıl)
5. Aslanbey Vergi Dairesine Yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu aslı
6. Aşağıdaki Şubelerden Herhangi Birine, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Hesabına İlan Ücreti
Yatırılıp, 2 Adet Dekont Alınacak. 7. Oda Aidatının ödendiğine dair makbuz

TERKİN

VERGİ DAİRESİNDEN TERK NEDENİ İLE;
1. İlgili vergi dairesinden Kaydın Silindiğine Dair Yazı (1 Asıl + 1 Fotokopi)
2. Terkin Dilekçesi (şahsın kendisi veya adına vekalete sahip kişinin müdürlüğümüze tescil için başvuruda bulunması gerekir.)
3. Aslanbey Vergi Dairesine Yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu
4. Oda Aidatının ödendiğine dair makbuz.
ESNAF OLMASI NEDENİ İLE;
1. Esnaf Odasına Kayıtlı Olduğunu Gösteren Belge(ESNAF ODASINDAN ALINACAK GÜNCEL TARİHLİ ODA KAYIT BELGESİ) (1 asıl + 1 Fotokopi)
2. Ticaret il müdürlüğü esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayici belirleme komisyonundan alınacak esnaf olduğunu belirleyen karar
3. Esnaf Olması Nedeniyle Kayıt Silme Dilekçesi (şahsın kendisi veya adına vekalete sahip kişinin müdürlüğümüze tescil için başvurması gerekmektedir.)
4. Aslanbey Vergi Dairesine Yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu
5. Oda Aidatının ödendiğine dair makbuz
VEFAT NEDENİ İLE;
1. Mirasçılık belgesi fotokopisi veya vefatı+varisleri gösterir belge
2. Vefat Nedeniyle Kayıt Silme Dilekçesi (Reşit olan Varislerden Birinin Şahsen Müracaatı gerekmektedir)
3. Aslanbey Vergi Dairesine Yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu
4. Vefat Tarihinden Öncesi Oda Aidatının ödendiğine dair Makbuz

MERKEZ NAKLİ GELEN


1. Mersis Kayıt Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ (tescil öncesi mersis sisteminden gerçek kişi merkez nakli başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır)
2. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınacak 111.Madde Belgesi (Başvurudan en fazla 1 ay öncesinde alınmış olması gerekmektedir)
3. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki dosyasında mevcut ticaret sicili gazetelerinin tasdikli fotokopisi 1 adet
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 Adet)
5. Maliye Kaydı (Gelir Vergisi Levhası Fotokopisi) (vergi levhası;yeni adresine göre kaydını yaptırması gereken vergi dairesinden alınmalı )
6. Müdürlüğümüze kayıt olmak için Noterden Ünvanlı Tescil Talepnamesi (1 adet asıl+1 fotokopi) ((Başvurudan en fazla 1 ay öncesinde alınmış olması gerekmektedir)
7. Aşağıdaki Şubelerden Herhangi Birine, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Hesabına İlan Ücreti Yatırılıp, 2 Adet Dekont Alınacak.
8. Aslanbey Vergi Dairesine Yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu
9. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında yatırılacaktır.

*Kayıt için şahsın kendisi veya şahıs adına kuruluş işlemlerine özgü veya genel vekaletnameye sahip kişi de başvuruda bulunabilir. Bu durumda yapılacak başvurularda yukarıdaki evraklara ek olarak 1 adet vekaletname fotokopisinin de müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

ŞUBE AÇILIŞ


1. Mersis Kayıt Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ (tescil öncesi mersis sisteminden gerçek kişi şube kuruluş başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır)
2. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış olan 120.Madde Belgesi (belgenin başvuru tarihinden en fazla 1 ay öncesinde alınmış olması gerekmektedir.)
3. Şubenin ilgili vergi dairesine kaydının yapıldığını gösterir mükellefiyet yazısı
4. Müdürlüğümüze kayıt olmak için İçeriğinde şube ünvanı belirtilmiş noter tasdikli tescil talepnamesi (Başvurudan en fazla 1 ay öncesinde alınmış olması gerekmektedir)
(1 Adet Asıl + 1 Adet Fotokopi) (**tescil talepnamesinin ticaret unvanı kısmında merkezde kullanılan unvan aynen yazılacak yanına ……. şubesi şeklinde ibare konulacaktır.)
Örn: XXX MÜHENDİSLİK K.MARAŞ 1.ŞUBESİ (eğer merkez de ad soyad haricinde unvan kullanmıyorsa: tescil talepnamesinin ticaret ünvanı kısmı boş olacak şekilde sadece adı soyadına tescil talepnamesi yaptırılacaktır ) 5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( 1 Adet)
6. Aşağıdaki Şubelerden Herhangi Birine, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Hesabına İlan Ücreti Yatırılıp, 2 Adet Dekont Alınacak.
7. Aslanbey Vergi Dairesine Yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu
8. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında yatırılacaktır.

*Kayıt için şahsın kendisi veya şahıs adına kuruluş işlemlerine özgü veya genel vekaletnameye sahip kişi de başvuruda bulunabilir. Bu durumda yapılacak başvurularda yukarıdaki evraklara ek olarak 1 adet vekaletname fotokopisinin de müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

ŞUBE TERKİN


1. Terkin Dilekçesi (Terkin tescili için Şahsın kendisi veya Vekaleti Olan kişinin müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir)
2. İlgili vergi dairesinden Kaydın Silindiğine Dair Yazı (1 Asıl + 1 Fotokopi)
3. Aslanbey Vergi Dairesine Yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu
4. Aşağıdaki Şubelerden Herhangi Birine, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Hesabına İlan Ücreti Yatırılıp, 2 Adet Dekont Alınacak.
5. Oda Aidatının ödendiğine dair makbuz