Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
EnglishTurkish

Kredi Garanti Fonu

27 Şubat 2021 - In Hizmetlerimiz

1) Kredi Garanti Fonu kimdir? Bize KGF’nin kuruluş aşaması ve ortaklık yapısı hakkında bilgi verebilirmisiniz?

T.C Hükümeti ile Federal Alman Hükümeti arasında 1993 yılında ‘Küçük ve Orta Boy İşletmeler için bir Kredi Garanti Fonu kurulmasına Yardım’ anlaşması ile KGF kurulmuştur.

KGF Bakanlar kurulunun 14 Temmuz 1993 tarihli ve 21637 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi Türkiye’deki ilk ve tek ‘ KREDİ KEFALET’ kuruluşudur.

Ortaklık ve Sermaye Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI SERMAYE MİKTARI (TL) PAY ORANLARI
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 79.645.000,00 33,18542%
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 79.622.000,00 33,17583%
Kamu ve Özel Sektörde faaliyet gösteren 20 banka ve katılım bankası.(*) 80.000.000,00 33,33340%
TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) 689.000,00 0,28708%
TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) 22.000,00 0,00917%
MEKSA (Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı) 22.000,00 0,00917%
240.000.000,00 100%

(*) TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş., AKBANK T.A.Ş., ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş., ASYA KATILIM BANKASI A.Ş., DENİZBANK A.Ş., EUROBANK TEKFEN A.Ş., FİNANS BANK A.Ş., FORTİS BANK A.Ş., HSBC BANK A.Ş., ING BANK A.Ş., KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş., ŞEKERBANK T.A.Ş., TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş., TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş., TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş., TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş., TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş., TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş., TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O., YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

2) Bize kısaca KGF’nin misyonundan bahsedebilir misiniz?

Kurumumuzun misyonunu ana başlıklarıyla ifade etmemiz gerekirse şunları söyleyebiliriz;

 • Kredi piyasalarında KOBİ’lere ihtiyaç duyduğu teminatı sağlamak,
 • Yeni KOBİ kuruluşlarını cesaretlendirmek ve çoğaltmak,
 • Teminat çeşitliliğini arttırmak,
 • KOBİ’lerin Kefalet Kredisi yolu ile kayıt içine alınmasını sağlamak,
 • KOBİ’lerin kredi taleplerini ihtiyaçlarına göre yapılandırmak,
 • KOBİ’lerin finansal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
 • Yenilikçi ve istihdam yaratıcı yatırımların önünü açmak,
 • KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payını yükseltmek,
 • KOBİ’lerin rekabet gücünü arttırmaktır.
3)KGF Kefaletinden kimler yararlanabilmektedir?

KGF kefaletinden 19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı ‘Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin tanımı , Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’ ile tanımlanan gerçek veya tüzel kişi işletmeler ile KOBİ kapsamında sayılan Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu, Tarımsal İşletme ve Çiftçi vasıflarını taşıyan gerçek veya tüzel kişi işletmeler yararlanabilmektedir.

Başarı vadeden genç ve yaratıcı girişimcilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişmelerine destek veren KGF iyi iş fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği engelini ortadan kaldırmaktadır. Banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler kadar kolay ulaşamayan küçük işletmelerin bu teminat problemi, KGF kefaleti ile giderilmekte, bu sayede KOBİ’lerin de banka kredileri kullanma imkanı doğmaktadır.Çalışan sayısı 250’yi, yıllık cirosu ve aktif büyüklüğü 25 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmekte olup, sektör ayrımı yapılmaksızın tüm KOBİ’lerin talepleri değerlendirilmektedir.

4)KGF hangi tür kredilere destek vermektedir ve verilecek kefaletin bir limiti var mıdır?

İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. KGF nakdi ya da gayri nakdi Bankalarca tahsis edilen her tür krediye kefalet vermektedir. Diğer bir deyişle, KGF Leasing işlemleri dahil, KOBİ’lerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere her tür nakdi ve gayri nakdi kredilerine ve kurulu bir işletmenin olması kaydıyla, tarımsal krediler kapsamında olan organik tarım, besicilik, arıcılık, hayvancılık, sütçülük, peynircilik, tarımsal teknoloji vb. alanlarında da kefalet vermektedir. Kefalet limiti; bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000 TL olup, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet limiti 1.500.000 TL ile sınırlıdır.

5)KGF Sisteminde Bankaların rolü nedir?

KGF bir kefalet kuruluşu olduğundan doğrudan kredi vermemektedir. Ancak kefalet vermek suretiyle kredinin kullanımına dolaylı şekilde aracılık etmekte ve kullanılacak krediye teminat unsuru olmaktadır. Krediyi verecek kuruluşlar Bankalar ve diğer Finans Kuruluşları olup risk paylaşım esası çerçevesinde çalışılmaktadır. Risk paylaşım esası, kredi riskinin belli oranlarda Banka ve Kurumumuz arasında paylaşılmasına dayalı bir sistemdir. Bu nedenle de kredi başvurularının anlaşmalı olduğumuz Banka ve Finans Kurumlarına yapılması, Kurumumuz kefaleti talep edilmesi durumunda dosyanın Bankalar tarafından eksiksiz olarak bize ulaştırılması gerekmektedir.

6)KOBİ’lerimiz KGF kefaletinden yararlanmak için nasıl bir yol izlemelidirler? Başvurular nereye yapılmalıdır?

KGF teminatından yararlanabilmek için; bankanıza KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın KGF’ye gönderilmesine muvafakat etmeniz yeterlidir. KOBİ’ler kredi kefalet taleplerini KGF ile protokol imzalayan Bankalara ve/veya Finansal Kiralama Şirketlerine yapacaktır. Bankalar tarafından uygun görülen talepler illere göre yetki alanları belirlenmiş KGF şubelerine iletilecektir. İstisnai durum olarak aracı banka olmaksızın Eximbank’dan kredi kullanacak KOBİ’ler kefalet taleplerini doğrudan KGF şubelerine yapacaktır. KGF ile protokol imzalayan finansman kuruluşları şunlardır;

Ak Finansal Kiralama A.Ş.Akbank T.A.Ş.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Alternatif Bank A.Ş.Anadolubank A.Ş.Asya Katılım Bankası A.Ş.Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.Denizbank A.Ş., , Eurobank Tekfen A.Ş.Finans Finansal Kiralama A.Ş.Finansbank A.Ş. Asya FinansFortis Bank A.Ş.,FortisFortis Finansal Kiralama A.Ş.Garanti Finansal Kiralama A.Ş.Halk Finansal Kiralama A.Ş.HSBC Bank A.Ş.ING Bank A.Ş.İş Finansal Kiralama AŞ.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Nurol BankŞekerbank T.A.Ş.,T.C. Ziraat Bankası A.Ş.TEB Finansal Kiralama A.Ş.Tekstil Bankası A.Ş.Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(T.Eximbank).Türk Ekonomi Bankası A.Ş.Asya FinansTürkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.,Turkland Bank A.Ş.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Yapı Kredi Leasing, EFG Finansal Kiralama A.Ş, Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Anadolu Finansal Kiralama A.Ş.

 

Bir KOBİ’nin kefaletimizden yararlanabilmesi için aşağıdaki yolu izlemesi gerekmektedir:

 • Firma, kredi talebi ile bankaya başvurur.
 • Bankanın talep ettiği belgeler hazırlanır.
 • Banka, kredi talebinin uygun olup olmadığını inceler; kredi talebi uygun bulunup teminat eksikliğinin olması halinde ilgili firmanın dosyasının bir örneği firmanın muvafakatı ile KGF ‘na gönderilir.
 • KGF uzmanları firma ile görüşme yaparak mevcut durumu ve projesi hakkında inceleme raporu düzenler.
 • Firmanın kefalet tutarına göre, KGF Genel Müdürlüğü’nün önerisi ile Kredi Onay Komisyonu (KOK)’na sunulur.
 • Olumlu değerlendirme sonrasında, karar yazılı olarak ilgili bankaya bildirilir.
 • Firmalardan kefalet taahhütnamesi alınarak firma ve kefillerine imzalatılır, karardaki koşulların yerine getirilmesi sağlanır ve Kredi Geri Ödeme Kefalet Sözleşmesi düzenlenerek bankaya gönderilir.
 • Banka tarafından firmaya kredi kullandırılır.

Kredinin verilip verilmeyeceği tamamen bankanın insiyatifindedir.

7) KGF Kefalet verirken KOBİ’den herhangi bir teminat talep ediyor mu?

KGF incelemesi sonucunda kefalet verilmesi uygun görülen ve öngörülemeyen riskleri olduğu anlaşılan KOBİ’lerden bankalar tarafından kabul edilmeyen vasıfta teminatlar gerekli görüldüğü durumlarda risk paylaşım ilkesine uygun olarak talep edilebilmektedir. Bankalar tarafından kabul edilmeyen teminatlara örnek olarak; hisseli tapular, tarlalar, bağ ve bahçeler, imarsız arsalar, işyerindeki makine-ekipmanlar, taşıtlar, 2. veya 3. dereceden ipotekler sayılabilir. Ancak bankalarca kabul edilen teminatı olduğu halde bankalara teminat vermekten imtina eden KOBİ’lere kefalet verilmemektedir.

8) KGF yeni kurulan KOBİ’lere kefalet desteği veriyor mu?

Risk paylaşım esasıyla çalışıldığından, projesi bankalar tarafından uygun görülen yeni kurulan işletmelere de kuruluş tarihine bakılmaksızın kefalet verilmektedir.

9) Vergi – SSK Borcu Olan KOBİ’ler KGF Kefaletinden Yararlanabilirler Mi?

Borçlarını yapılandıran veya ödenebilir tutarlarda Vergi-SGK borçları olan KOBİ’ler de KGF kefaletine başvurabilirler.

10) Anlattığınız Kefalet Sisteminin Bir Geçerlilik Süresi Var Mı?

Bankalarca kullandırılmak istenen kredilerin vadesine uygun olarak kefalet verilmektedir. Ancak, KGF süresiz kefalette bulunmamaktadır.

11) KGF Sisteminde Sektör Ayrımı Var Mı?

KGF sektör ayrımı yapılmaksızın tüm sektörleri kefaletiyle desteklemektedir.

12) KGF kefaletinden faydalanmak suretiyle finans kaynağına ulaşmak isteyen bir KOBİ için nasıl bir maliyet bulunmaktadır?

KGF, KOBİ’lerden risk üzerinden % 0,5-2 arasında değişen oranlarda kefalet komisyonu almaktadır. Kefalet talebi ile birlikte inceleme ve değerlendirme ücreti, kefalet talebinin uygun bulunması durumunda da cuz’i bir miktarda tahsis komisyonu masrafı alınmaktadır.

13) Son olarak Kahramanmaraş Şubeniz’den ve Şubenizin sorumluluk alanlarından bahsedebilir misiniz?

Kahramanmaraş Şubemiz 01.03.2010 tarihinde faaliyete geçmiş olup, faaliyetlerimizi KMTSO binasında bulunan ofisimizde sürdürüyoruz. Kahramanmaraş ilimize bağlı tüm ilçelerin yanı sıra Adıyaman İli de Şubemizin sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır. Şubemize 0 344 235 28 01 numaralı telefonumuzdan ya da huseyinkarakozak@kgf.com.tr mail adreslerimizden rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin diğer tüm detay bilgilerine www.kgf.com.tr adresli web sitesinden erişilebilmektedir.

Yorum Bırakın