Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
EnglishTurkish

K Yetki Belgesi

26 Şubat 2021 - In Hizmetlerimiz
K Yetki Belgesi için istenen belgeleri aşağıdaki linkleri kullanarak bilgisayarınıza alabilirsiniz.

 K Belge Ücretleri İndir

 K Belge Başvuru Formu İndir

 Adana Ulaştırma Dosya İsteme Dilekçesi İndir

 Belge Yenileme Dilekçesi İndir

 
İstenen Evraklar

 K1 İstenen Evraklar Listesi İndir –  K1 Dilekçe İndir

 K1 * İstenen Evraklar Listesi İndir –  K1 * Dilekçe İndir

 K2 İstenen Evraklar Listesi İndir –  K2 Dilekçeİndir

 K2 * İstenen Evraklar Listesi İndir –  K2 * Dilekçe İndir

 K3 İstenen Evraklar Listesi İndir –  K3 Dilekçe İndir

 
Diğer Evraklar

 K Taşıt Düşüm Dilekçesi İndir

 K Taşıt Ekleme Dilekçe İndir

 K Taşıt Ekleme ve Düşüm Dilekçesi İndir

 

 
Değerli Üyelerimiz;

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartların sağlanamaması, yetki belgesi yenileme sürecinin geçirilmesi gibi nedenlerle yetki belgelerinde yaşanan iptaller konusunda yetki belgesi sahiplerinin mağduriyetleri önlemek amacıyla Odamız, K Türü yetki belgesi düzenlemekle yetkili diğer Odaların da girişimleri, yardım talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına iletilmiştir. Yapılan girişimler sonucunda Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde birtakım değişiklikler yapılmış ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 23 Mayıs 2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikteki önemli değişiklikler;

 K1 yetki belgesi almış ve alacak olan gerçek kişiler için istenen asgari kapasite şartı 35 tonluk azami yüklü ağırlığından 30 ton’a indirilmiştir. (Bu asgari kapasite hesabı muafiyet kapsamında gerçek kişi olarak K1 yetki belgesi almış ve geçerli belgesi olanları kapsamamaktadır.)

 K1 yetki belgesi almış tüzel kişilikler (şirketler) için herhangi bir değişiklik olmayıp 110 ton (toplam ağırlık ) ve ODY-4, ODY-3 veya ÜDY-3, ÜDY4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip kişileri şirket bünyelerinde istihdam etmeleri gerekmektedir.

 Yetki belgesi yenileme süresi değiştirilmiştir. En son yayımlanan yönetmeliğe göre yetki belgesi bitiş tarihinden itibaren; 270 takvim günü için yönetmelikte belirtilen yenileme ücreti, (yetki belgesi tam ücretinin %5’i) 271. Takvim günü ile 630 takvim günü arasında başvuruda bulunulması halinde geçerli tam ücretin % 25 i ödenmek suretiyle yenileme işlemleri yapılacaktır.

 Yetki belgesi sahibinin talebi üzerine birinci derece yakınlarından birine düzenlenirken adına belge düzenlenen kişinin yönetmelikte öngörülen tüm şartları sağlar durumda olması gerekmektedir.
 Yetki belgesi sahibinin talebi üzerine % 25 oranında hisse sahibi olduğu bir tüzel kişilik adına belge düzenlenirken adına yetki belgesi düzenlenecek tüzel kişiliğin devredilecek yetki belgesi için belirtilen tüm yönetmelik şartlarını sağlar durumda olması gerekmektedir.

 Asgari kapasite şartının kaybedilmesi ile ilgili yapılan değişiklik ile asgari kapasite kaybı sonrasında, asgari kapasitelerin kaybedildiği sürelerin toplamı 5 yıllık yetki belgesi süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olamaz şeklinde düzeltilmiştir.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ve ilgili mevzuat hükümleri https://uhdgm.uab.gov.tr/ adresinde bulunmaktadır.Üyelerimize ve yetki belgesi sahiplerine önemle duyurulur.

Yorum Bırakın

İstasyon Mah İlahiyat Cad. No:6
46080 Dulkadiroğlu
Kahramanmaraş

Çalışma Saatleri:

Pzt-Cuma: 08:00  – 17:00

Daha fazla bilgi için

Haber Bültenimize kayıt olarak yeni haber ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

© 2021 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası