AB COSME Programın Çağrı Duyurusu

Sayın Üyemiz,

 

KOSGEB; Avrupa Birliği İşletmelerinin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının  (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Ülkemizin COSME programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; proje kapsamında açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlara yönelik eğitim ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu etkinliklere https://cosme.kosgeb.gov.tr/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

Saygılarımla,

Yılmaz ÜLKER
Genel Sekreter V.

Duyurular sayfasına dön