ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

17 Kasım 2020 tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; Üyelerimizin ödenmemiş olan 2020 yılı 1. taksit tutarları ile daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiş olup, gecikme zamları af edilecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimiz en geç 31 Ocak 2021 tarihine kadar ekteki Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesini doldurularak dilekçe ile Odamıza şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Yapılandırmaya başvuran üyelerimiz borçlarını peşin veya azami 6 taksit şeklinde (nakit veya kredi kartı) ödeyebilecektir. İlk taksit son ödeme tarihi 28 Şubat 2021 ‘dir.

Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülerek günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edecektir.

Ayrıca; vergi dairesinden kaydını sildirmiş ancak Odamızda kaydı devam eden üyelerimiz de vergi dairesi terk yazısı ile başvurması halinde, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş borçlarının anapara ve faizleri silinecektir.

Saygılarımla

Yılmaz ÜLKER
Genel Sekreter Vekili


EkiAidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi indir...

Ayrıntılı Bilgi İçin ;
Muhasebe: 0344 2353220 – Dahili 1128 veya 1158

İlgili Dosyalar
yapilandirma_dilekce.pdf
Duyurular sayfasına dön