İplik İthalatına İlave Gümrük Vergisi

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Odamız yoğun çalışmaları ile birlikte, 2019 Ocak ayından bu yana tek katlı pamuk ipliği ithalatına ilave gümrük vergisi uygulanmaktadır. Şehrimiz ekonomisi bakımından üretim ve istihdama olumlu yansımaları olan bu uygulamaya ilave olarak, 22 Ağustos 2019 Resmi Gazetede yayınlanan 1475 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte, çok katlı ve bükülü iplikler ile pamuk oranı %85’den az olan iplikler de bu kapsama alınarak ilave gümrük vergisi ile milli sanayimiz koruma altına alınmıştır. Söz konusu kararlar ekte sunulmuştur.  

Saygılarımızla

Ek1 indir...

Ek2 indir...

Duyurular sayfasına dön