İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum Kılavuzu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  tarafından odamıza gönderilen yazıya istinaden;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili’ ne kayıt firmalar için çok büyük önem arz etmektedir.

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS’ e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yatırımlar ile genel olarak Kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında bilgiler edinmeniz büyük önem arz etmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun hazırlamış olduğu “İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na Uyum Kılavuzu” sunulmuştur. Veri sorumluları sicil kaydı için son tarih 30.09.2019 dur.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,


Yılmaz ÜLKER

Genel Sekreter Vekili 


Duyurular sayfasına dön