Fiyat Etiketi Yönetmeliği

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden  gelen yazıda; "Fiyat Etiketi Yönetmeliği"nde değişiklikler  yapıldığı ve  yürürlüğe girdiği bildirilmiştir. 

Yazının devamında, aşağıdaki yapılan değişikliklerden bahsedilmiştir: 
"Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulamaya başladığı tarihin" ve "Üretim yeri" Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo ve işaretin" etiket ve listelerde yer alması zorunludur.
- "Yerli üretim logosu" kullanımı zorunludur. Ayrıntılar için; "https://tuketici.ticaret.gov.tr" bakınız.
- "Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 12'nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üreticiye ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden az olamaz."  ifadesi eklenmiştir. 

Gelen yazı için tıklayınız

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımla

M.Akif PAKDİL
Genel Sekreter

Duyurular sayfasına dön